Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr Lưu

Mr Lưu - 0966527292

Mr. Lưu

Mr. Lưu - 0934 70 50 10

Mr. Chương

Mr. Chương - 0969705010

Mrs Truyền

Mrs Truyền - 01687427997

Ms Nhân

Ms Nhân - 0934705010

Tìm kiếm sản phẩm

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 45
  • Hôm nay 419
  • Hôm qua 342
  • Trong tuần 1,110
  • Trong tháng 9,870
  • Tổng cộng 729,239

TỦ RACK

mỗi trang
TỦ MẠNG VIETRACK VRV15-680 _ VRV15-680

TỦ MẠNG VIETRACK VRV15-680 _ VRV15-680

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

7,610,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS48-880 _ VRS48-880

TỦ MẠNG VIETRACK VRS48-880 _ VRS48-880

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

18,180,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS48-8110 _ VRS48-8110

TỦ MẠNG VIETRACK VRS48-8110 _ VRS48-8110

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

19,750,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS48-680 _ VRS48-680

TỦ MẠNG VIETRACK VRS48-680 _ VRS48-680

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

15,800,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS48-6110 _ VRS48-6110

TỦ MẠNG VIETRACK VRS48-6110 _ VRS48-6110

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

17,060,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-880 _ VRS46-880

TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-880 _ VRS46-880

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

17,970,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-8110 _ VRS46-8110

TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-8110 _ VRS46-8110

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

19,400,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-680 _ VRS46-680

TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-680 _ VRS46-680

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

14,940,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-6110 _ VRS46-6110

TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-6110 _ VRS46-6110

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

16,700,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-8110 _ VRS42-8110

TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-8110 _ VRS42-8110

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

18,580,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-680 _ VRS42-680

TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-680 _ VRS42-680

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

14,770,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-6110 _ VRS46-6110

TỦ MẠNG VIETRACK VRS46-6110 _ VRS46-6110

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

16,700,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-8110 _ VRS42-8110

TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-8110 _ VRS42-8110

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

18,580,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-680 _ VRS42-680

TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-680 _ VRS42-680

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

14,770,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-6110 _ VRS42-6110

TỦ MẠNG VIETRACK VRS42-6110 _ VRS42-6110

Vietrack S-Series Server Cabinet 42U (VRS42-6110) được sản xuất theo tiêu chuẩn EIA 310-D, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008. Thiết kế iFlex-Frame™ với kiểu khung kết nối đa điểm, kết cấu vững chắc, tháo lắp dễ dàng giúp giảm thời gian lắp đặt & an toàn, thuận lợi cho việc vận chuyển. Khung tủ với thiết kế Xtruk™ là khung duy nhất có kết cấu đến 9 cạnh, tăng sức chịu tải lên đến 1200 kg, chống vặn xoắn. Các thanh treo thiết bị hình chữ “U” có bốn cạnh tăng cường, lỗ vuông 9mm (M6) cả 2 mặt

16,060,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS36-880 _ VRS36-880

TỦ MẠNG VIETRACK VRS36-880 _ VRS36-880

VIETRACK S-Series Server Cabinet là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cao cấp được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho chất lượng tủ đạt mức cao nhất, phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ. Hệ thống sản phẩm rộng lớn cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

161,600,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS36-8110 _ VRS36-8100

TỦ MẠNG VIETRACK VRS36-8110 _ VRS36-8100

Cabinet Vietrack gồm 3 dòng sản phẩm : S-Series Server Cabinet, V-Series Server Cabine và E-Series Network Cabinet phù hợp sử dụng trong các trung tâm dữ liệu & phòng chứa máy chủ, các thiết bị mạng như switch, router, patch panel,...

16,970,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS27-880 _ VRS27-880

TỦ MẠNG VIETRACK VRS27-880 _ VRS27-880

Vietrack S-Series Server Cabinet 27U (VRS27-880) được sản xuất theo tiêu chuẩn EIA 310-D, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008. Thiết kế iFlex-Frame™ với kiểu khung kết nối đa điểm, kết cấu vững chắc, tháo lắp dễ dàng giúp giảm thời gian lắp đặt & an toàn, thuận lợi cho việc vận chuyển. Khung tủ với thiết kế Xtruk™ là khung duy nhất có kết cấu đến 9 cạnh, tăng sức chịu tải lên đến 1200 kg, chống vặn xoắn. Các thanh treo thiết bị hình chữ “U” có bốn cạnh tăng cường, lỗ vuông 9mm (M6) cả 2 mặt,

13,220,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS27-8100 _ VRS27-8100

TỦ MẠNG VIETRACK VRS27-8100 _ VRS27-8100

Vietrack S-Series Server Cabinet 27U (VRS27-8100) được sản xuất theo tiêu chuẩn EIA 310-D, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008. Thiết kế iFlex-Frame™ với kiểu khung kết nối đa điểm, kết cấu vững chắc, tháo lắp dễ dàng giúp giảm thời gian lắp đặt & an toàn, thuận lợi cho việc vận chuyển.

13,900,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS27-6100

TỦ MẠNG VIETRACK VRS27-6100

Vietrack E-Series Network Cabinet là dòng sản phẩm tủ mạng tiết kiệm phù hợp sử dụng chứa các thiết bị mạng như switch, router, patch panel,... Các chi tiết kỹ thuật của sản phẩm tuân thủ nghiêm ngặc tiêu chuẩn EIA 310-D cho phép tương thích với tất cả thiết bị theo chuẩn 19”.

9,990,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS20-680 _ VRV20-680

TỦ MẠNG VIETRACK VRS20-680 _ VRV20-680

Tính năng nổi bật: Sản phẩm VIETRACK E-Series Network Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa thiết bị mạng Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75” = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao 20 (U) Chiều rộng 600 (mm) Chiều sâu 800 (mm) Kích thước thực 1011 x 600 x 850 (mm) Tải trọng Trên bánh xe: 1000 kg Trên chân đế: 1200 kg Cửa trước 1 cánh có lộng mica Cửa sau 1 cánh có thông gió Cửa hông 4 cánh với thiết kế 2 phần trên dưới Nguyên liệu Khung tủ, thanh treo t

8,900,000 đ
MUA NGAY
TỦ MẠNG VIETRACK VRS20-660 _ VRV20-660

TỦ MẠNG VIETRACK VRS20-660 _ VRV20-660

Sản phẩm VIETRACK E-Series Network Cabinet Ứng dụng Dùng trong phòng chứa thiết bị mạng Tiêu chuẩn ANSI/EIA 310-D, kiểu A, 1U = 1.75” = 44,45mm DIN 41494 BS5954 Part 2 IEC 60297-1, IEC 60297-2 Chiều cao 20 (U) Chiều rộng 600 (mm) Chiều sâu 800 (mm) Kích thước thực 1011 x 600 x 850 (mm) Tải trọng Trên bánh xe: 1000 kg Trên chân đế: 1200 kg Cửa trước 1 cánh có lộng mica Cửa sau 1 cánh có thông gió Cửa hông 4 cánh với thiết kế 2 phần trên dưới Nguyên liệu Khung tủ, thanh treo thiết bị 2 mm Cửa trướ

7,920,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)